Konkurs Artystycznych Form Radiowych i Międzynarodowe Warsztaty Sztuki Radiowej Grand PiK 2017.
Formularz zgłoszenia utworu.

Dodaj Zgłoszenie

*
*
*
*
*
*
*
 
Jeżeli utwór był współtworzony, to należy wpisać wszystkich autorów poza pierwszym. Jeżeli utwór nie był współtworzony należy pozostawić te pola puste.
 
 
 
 
 
 
 
 
*
*
*
*
*
*
 
Jeżeli utwór nie był współrealizowany należy pozostawić te pola puste.
 
 
*
 
tu należy podać ewentualne inne uwagi dotyczące utworu
*
*

Przesyłając niniejszy formularz oświadczam, że wszystkie wymienione w nim osoby wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, podanych w tym formularzu, w celu organizacji Konkursu Artystycznych Form Radiowych i Międzynarodowych Warsztatów Sztuki Radiowej Grand PiK 2017.